Many Grains of Sand – Molts granets de sorra

Many Grains of Sand is a collection of photographs and stories that give witness to the creativity and variety of initiatives being undertaken by the people of Catalonia in order to win their independence peacefully and democratically.

The objective of the book is on the one hand to serve as inspiration for other activist movements around the world, and on the other, to offer Catalans themselves a new perspective on the progress they have made in their struggle.

The book gathers 537 photographs from 170 photographers and covers the period from the beginning of the negotiations over the Catala Statute of Autonomy in 2000 through to the renewed demands for an official, binding referendum at the end of the summer in 2016 from civic groups and politicians alike, passing through six massive, peaceful demonstrations. [[More info]]

The energy behind all of these mobilizations, demonstrations and participatory political events is itself a social movement defined by ‘seny’ and ‘rauxa’.Carme Forcadell, President of the Catalan Parliament

Molts granets de sorra és una col·lecció de fotografies i històries que testimonien la creativitat i varietat d’iniciatives que està fent el poble de Catalunya per guanyar la independència de manera democràtica i pacífica.

L’objectiu del llibre és d’una banda ser una font d’idees exportables a altres moviments d’activisme cívic arreu del món, mentre alhora ofereix als catalans una perspectiva de conjunt sobre el progrès que s’ha aconseguit en la lluita cap a la independència.

El llibre recull 537 fotografies de part de 170 fotògrafs i abarca el periode des de les negociacions sobre l’Estatut d’Autonomia al 2000 fins a la reivindicació per part de diversos grups polítics i cívics d’un referèndum oficial i vinculant sobre la independència a l’estiu del 2016. [[Més info]]

Placeholder

Many Grains of Sand
Molts granets de sorra
Muchos pequeños granos de arenaA sourcebook of ideas for changing the world, tried and tested in Catalonia.
Un llibre d’idees per canviar el món, provades a Catalunya.

PlaceholderPlaceholder

Available in Catalan, Spanish, and English
Disponible en català, castellà i anglès

Many Grains of Sand is a collection of photographs and stories that give witness to the creativity and variety of initiatives being undertaken by the people of Catalonia in order to win their independence peacefully and democratically.

The objective of the book is on the one hand to serve as inspiration for other activist movements around the world, and on the other, to offer Catalans themselves a new perspective on the progress they have made in their struggle.

The book gathers 537 photographs from 170 photographers and covers the period from the beginning of the negotiations over the Catala Statute of Autonomy in 2000 through to the renewed demands for an official, binding referendum at the end of the summer in 2016 from civic groups and politicians alike, passing through six massive, peaceful demonstrations.

More info

Muchos pequeños granos de arena es una colección de fotografías e historias que testimonian la creatividad y la variedad de iniciativas que está haciendo el pueblo de Cataluña para ganar la independencia de manera democrática y pacífica.

El objetivo del libro es, por un lado, una fuente de ideas exportables a otros movimientos de activismo cívico alrededor del mundo, mientras ofrece a la vez a los catalanes una perspectiva de conjunto sobre el progreso que se ha aconseguido en la lucha hacia la independencia.

El libro recoge 537 fotografías de parte de 170 fotógrafos y abarca el período desde las negociaciones sobre el Estatuto de Autonomía en el 2000 hasta la reivindicación por parte de diversos grupos políticos y cívicos de un referéndum oficial y vinculante sobre la independencia durante el verano del 2016.

Más información

Molts granets de sorra és una col·lecció de fotografies i històries que testimonien la creativitat i varietat d’iniciatives que està fent el poble de Catalunya per guanyar la independència de manera democràtica i pacífica.

L’objectiu del llibre és d’una banda ser una font d’idees exportables a altres moviments d’activisme cívic arreu del món, mentre alhora ofereix als catalans una perspectiva de conjunt sobre el progrès que s’ha aconseguit en la lluita cap a la independència.

El llibre recull 537 fotografies de part de 170 fotògrafs i abarca el periode des de les negociacions sobre l’Estatut d’Autonomia al 2000 fins a la reivindicació per part de diversos grups polítics i cívics d’un referèndum oficial i vinculant sobre la independència a l’estiu del 2016.

Més informació